• +420 733 108 001

Reklamační protokol

Reklamační list

REKLAMAČNÍ LIST

Reklamující:

Jméno: Adresa: Firma a IČ: Telefon: E-mail:

....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... .......................................................................................................................................

Dodavatel produktu:

Číslo prodejního dokladu: ................................... Datum prodeje: 1 ................................................ Číslo objednávky ( pokud je známé ): ..................................................................................................

Označení reklamovaného zboží:
Název výrobku: .....................................................................................................................................

Podrobný popis závady: ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................

Poznámka: 1. K reklamačnímu listu přiložte tyto doklady: kupní doklad (faktura, paragon) - řádně vyplněná a potvrzená prodejcem, záruční list – řádně vyplněný a potvrzený prodejcem (je-li ke zboží vydán). 2. Doporučujeme zboží zabalit do originálního obalu. Není to však podmínkou.

------------------------------------------------ (dále vyplní prodejce) ------------------------------------------------- Datum a místo podání reklamace: ..................................................................................................... Datum ukončení reklamace: ...............................................................................................................

Výsledek reklamačního řízení: ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................

1 na faktuře-daňovém dokladu se jedná o datum zdanitelného plnění

..............................................................................

Datum a podpis reklamujícího

Reklamační protokol - reklamační list